Wspólnota Mieszkaniowa Rogalińska 3 5 7

Strona informacyjna mieszkańców prowadzona przez Zarząd Wspólnoty

Propozycje uchwał na zebranie sprawozdawcze

Dodano | 28 January 2016 | Comments Off

Na pierwszą połowę marca 2016 planowane jest roczne zebranie sprawozdawcze. Dlatego prosimy o przesłanie do Administracji propozycji uchwał oraz tematów do dyskusji na spotkanie. Termin składania wniosków upływa 20 lutego 2016.

Przerwa w dostawie ciepła

Dodano | 13 September 2015 | Comments Off

W dniach 15-17 września 2015 nastąpi przerwa w dostawie ciepła. Przerwa podyktowana jest pracami modernizacyjnymi, jakie na swojej sieci prowadzi GPEC.
Więcej informacji: http://www.gpec.pl/centrum-prasowe/komunikaty/

Gdańskie Dni Sąsiadów

Dodano | 18 June 2015 | Comments Off

W sobotę 20 czerwca 2015r. od godziny 15:00 organizujemy Gdańskie Dni Sąsiadów.
Spotykamy się przy placu zabaw, zabieramy grille, prowiant i dobry humor. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Sąsiedzi z Rogalińskiej 3, 5 i 7

Zebranie Wspólnoty

Dodano | 12 February 2015 | Comments Off

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Rogalińska 3-5-7 oraz Administracja zapraszają wszystkich Członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się

16 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w salce katechetycznej przy kościele przy ul. Wawelskiej 21

Plan zebrania:

 1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2014 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
 2. Uchwalenie rocznego planu gospodarczego na rok 2015.
 3. Omówienie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości i podjęcie odpowiednich uchwał.
 4. Dyskusja i wnioski.

Projekty uchwał oraz sprawozdanie finansowe zostały dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych oraz mailowych. Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał projektów prosimy o kontakt mailowy: 357@rogalinska.com

Prosimy także o przesłanie na adres biuro@erta.pl lub 357@rogalinska.com propozycji uchwał, które chcielibyście Państwo poddać pod głosowanie na zebraniu Wspólnoty lub tematy do dyskusji.

Zebranie Wspólnoty – 26 listopada 2014

Dodano | 22 November 2014 | Comments Off

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Rogalińska 3-5-7 oraz Administracja zapraszają wszystkich Członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się 26 listopada 2014 (środa) o godz. 19:00 w pomieszczeniu suszarni w budynku Rogalińska 7A.

Plan zebrania:

 1. Omówienie tematu związanego z ogrodzeniem nieruchomości oraz podjęcie stosownych uchwał (9/2014 i 10/2014),
 2. Omówienie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości,
 3. Dyskusja i wnioski

Projekty uchwał nr 9/2014 i 10/2014 zostały już do dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych. W przypadku ich braku prosimy o kontakt z Administracją lub Zarządem.
Prosimy także o kontakt w sprawie propozycji uchwał, które chcielibyście Państwo poddać pod głosowanie na zebraniu Wspólnoty, a także o przesłanie tematów do dyskusji.

Parkowanie na terenie Wspólnoty

Dodano | 22 November 2014 | Comments Off

W ostatnim czasie Straż Miejska pojawiła się kilkukrotnie na terenie naszej Wspólnoty, czego efektem były mandaty dla osób parkujących w niedozwolonych miejscach.
Przypominamy,  że przy wjeździe na teren Wspólnoty postawiony jest znak D-40 “Strefa zamieszkania”, który m. in. oznacza zakaz postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Znak D-40 postawiony został dla zachowania bezpieczeństwa i porządku wewnątrz Wspólnoty. Podstawą do ustawienia znaku była Uchwała Wspólnoty nr 5/2007.

Straż miejska ma obowiązek reagowania na zgłoszenia mieszkańców (nawet na terenie prywatnym). Zarząd nie jest informowany o takich interwencjach, a także nie ma podstaw do ingerowania w postępowania prowadzone przez Straż Miejską.

Wyłączne prawo do korzystania z poszczególnych miejsc postojowych mają ich właściciele (co zostało potwierdzone aktami notarialnymi). Dlatego jedynym rozwiązaniem jest parkowanie na swoim miejscu. Jeśli ktoś nie posiada miejsca postojowego lub posiada więcej samochodów musi znaleźć miejsce poza Wspólnotą lub porozumieć się osobami, które nie korzystają ze swojego miejsca postojowego.

Parkowanie samochodów w miejscach do tego nie wyznaczonych jest łamaniem prawa.

Zmiana rachunku bankowego Wspóplnoty

Dodano | 14 July 2014 | Comments Off

Od lipca 2014 r. zmienił się numer rachunku bankowego Wspólnoty – nowy numer to 17 1050 1764 1000 0091 4795 5968.
Informacje o tym pojawiły się także w osanich rozliczeniach. Prosimy o zwrócenie uwagi i zaktualizowanie numeru rachunku, na który realizowany jest przelew.
Dotychczasowy rachunek bankowy będzie działał do końca września.

Zebranie Wspólnoty

Dodano | 7 February 2014 | Comments Off

W imieniu Zarządu i Administracji zapraszamy wszystkich Członków Wspólnoty na zebranie, które odbędzie się 20 lutego 2014 r. (czwartek) w szkolnej stołówce Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana 2.

Plan zebrania:

 1. Sprawozdanie Zarządu za rok 2013 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
 2. Uchwalenie rocznego planu gosodarczego na rok 2014.
 3. Omówienie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości i podjęcie odpowiednich uchwał.
 4. Dyskusja i wnioski.

Projekty uchwał oraz sprawozdanie finansowe zostały dostarczone do Państwa skrzynek pocztowych. Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał projektów lub chciałby je otrzymać w wesji elektronicznej prosimy o kontakt mailowy: 357@rogalinska.com

Prosimy także o przesłanie na adres biuro@erta.pl lub 357@rogalinska.com propozycji uchwał, które chcielibyście Państwo poddać pod głosowanie na zebraniu Wspólnoty lub tematy do dyskusji.

Nie będzie ekranów wzdłuż Al. Havla

Dodano | 26 October 2013 | Comments Off

W ramach porealizacyjnej analizy środowiskowej przeprowadzonej przez Gdańskie Inwestycje Komunalne nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu w środowisku. W związku z powyższym nie przewiduje się montażu ekranów dźwiękochłonnych.

Treść pisma w PDF

Aktualizacja 2013.12.19: Otrzymaliśmy od GIK pełną treść porealizacyjnej analizy środowiskowej. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany i chciał się zapoznać z dokumentacją prosimy o kontakt mailowy 357@rogalinska.com.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Dodano | 2 September 2013 | Comments Off

Do Urzędu Miasta zostały przekazane wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku, a są zainteresowane przekształceniem w prawo własności prosimy o jak najszybsze dostarczenie wniosków do skrzynki administracyjnej przy klatce 7A lub bezpośrednio do Administracji.

Aktualizacja:
Po weryfikacji wniosków, okazało się, że część nie jest ważna. Niestety, nie mamy wystarczającej ilości wniosków, która umożliwiłaby doprowadzenie sprawy do końca przez sąd.
Szczegóły zostaną omówione na Zebraniu Wspólnoty.

keep looking »